حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی
حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی

آخرین نوشته ها

گزارش متنی+ فایل صوتی نشست علمی «عرفان و مساله غزه» در دانشگاه ادیان و مذاهب

گزارش متنی+ فایل صوتی نشست علمی «عرفان و مساله غزه» در دانشگاه ادیان و مذاهب

پیوند دریافت فایل صوتی

اساسا جریان های عرفانی در عرصه جهاد همیشه پیشرو بود‌ه‌اند. عارفان مرزداران این اتفاقات بوده و هستند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت دانشکده عرفان، نشست علمی عرفان و مساله غزه، با سخنرانی دکتر رضا الهی منش، حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر جوان آراسته و حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا غریب رضا برگزار شد. نشست عرفان و مسأله غزه با سه رویکرد عرفان نظری، طرائق صوفیه و ادبیات عرفانی، به بررسی مواجهه جبهه حق و باطل در غزه پرداخت.

در این نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا الهی‌منش با موضوع تبیین حادثه غزه از منظر تجلیات اسمایی، نظرگاه مکتب ابن عربی را بیان نموده، امکان مظهریت طرفین برای دو اسم جمال و حلال الهی را بررسی کرد.

وی گفت: اما از آنجا این مظهریت تام وقتی به فعلیت می رسد که این دو اسم الهی در شخص، در حالت اعتدال قرار گیرند و تنها انسان کامل، مصداق آن است مردم و مجاهدان فلسطینی را مظهر نسبی جمال الهی دانسته، اسرائیلیان را به دلیل عدم اعتدال در این اسم، فاقد مظهریت اسم جلال در مرتبه اسماء فعلیه دانستند. همچنین از امکان ظهور حقایق به شرط انقیاد و فرض استضعاف برای فلسطینان و نیز نورانیت و رفع حجا‌ب‌های معنوی آنها با جهاد اصغر و صبر ایشان خبر دادند.

سخنران دوم این نشست، حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا غریب رضا، از مبارزان میدانی سال‌های دور گروه‌های صوفیان موجود در فلسطین گفت: اینکه حاکمان منطقه همواره در تلاش بوده اند طریقت‌های صوفیه فلسطین را به انقیاد خود درآورند ازین رو سعی کردند فرهنگ انتظار در صوفیان شیعه را به انحراف و صوفیان سنی را به عزلت بکشانند.

وی ادامه داد: طریقه شاذلیه، رفاعیه، قادریه، نقشبندیه و طرائق صوفیه متعدد دیگری در این سرزمین حضور داشته و عزالدین قسام از سرآمدان مبارز جبهه مقاومت از زاویه شاذلیه بوده است. استاد غریب رضا، صوفیه فلسطین را قدرتمند شناخته و بیان کردند که گرچه در ظاهر و به صورت حضور مستقل نظامی، نامی از طریقت های صوفیه در حوادث این سالها برده نمی شود و در خدمت سیاست و حاکمیتها قرار نگرفت اما همواره در حفاظت از سبک زندگی اسلامی و مقابله با سلفی گری و حفظ ریشه های اسلامی در برابر یهودی سازی فعال تأثیرگذار بوده و تأثیرات معنوی و فرهنگی خود را دارند.
در پایان این نشست سخنران سوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر جوان آراسته اما از ناحیه ادبیات عرفانی و فکر مولوی به مساله غزه نظر افکنده، با اشاره به داستان آتش پادشاه جهود و سجده بر بت در دفتر اول مثنوی و تحلیل این داستان، به اسرار باطنی حوادث کنونی غزه اشاره کرده و شهیدان این راه را زنده دانستند. وی همچنین خودبازدارندگی را راه حل مولوی برای پیش گیری از حوادثی چون غزه دانستند.

در پایان، اساتید، به پرسش‌های مخاطبان در حوزه غزه از منظر عرفان، پاسخ دادند.

 

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید