حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی
حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی

برچسب:غریب رضا

2024-01-26 گزارش متنی+ فایل صوتی نشست علمی «عرفان و مساله غزه» در دانشگاه ادیان و مذاهب
نشست‌ها و همایش‌ها

پیوند دریافت فایل صوتی اساسا جریان های عرفانی در عرصه جهاد همیشه پیشرو بود‌ه‌اند. عارفان مرزداران این اتفاقات بوده و…