صفحه شخصي حميدرضا غريب رضا
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
تبلیغات و ارتباطات در دنیای امروز نقش کلیدی در تحول آفرینی و ایجاد تغییر اجتماعی دارد. مدیریت و سازماندهی این تجارب تبلیغی سه رکن اساسی دارد:
 
احتمال مذکور هر چند باعث می شود نتوانیم قطعا وجود چنین متنی را در کتب گذشته انکار کنیم ولی توان اثبات کردن وجود چنین متنی در نتیجه حجیت برای نقل و انتساب را نخواهد شد. در این مساله مشکل انتساب و اثبات احتمال است که باید دلیل داشته باشد.
 
حبیب بن مظاهر و عمرسعد هر دو مختار بودند ولی نمی توانیم انتخاب هر دو را قابل احترام بدانیم. یکی شهادت در راه حق و عدالت و بندگی خدا را انتخاب کرد و دیگری به طمع گندم ری قاتل سید شهدا شد.
 
7. توانمندی خود را در جریان شناسی فکری و سیاسی بالا ببرید تا بتوانید مخاطب شناسی خوبی داشته باشید و با هر شخص متناسب با نیاز فکری و فرهنگی اش تعامل کنید.
 
به عزیزانی که در این اردو دور هم جمع شده بودند گفتم: رویش های انقلاب در عرصه رسانه را جدی بگیرید. جشنواره عمار نمود این جهش هنر انقلابی است. با رشدی که این فعالان فرهنگی در عرصه هنر سینما به ویژه مستند سازی پیدا کرده اند همچنین آمادگی عملیات فرهنگی ک...
 
حتی اگر درصدی از این پیشنهادات عملی شود و طلبه احساس کند که طرح و نگاهش در تحول عملی حوزه اندکی تاثیر داشته یقینا این امید و مشارکت چندبرابر خواهد شد.
 
هر چند گفتگوی علمی و فرهنگی با «مناظره» تفاوت محتوایی ریشه ای و گوهری دارد -گفتگو کاوشی دو نفره و برادرانه از دو منظر برای رسیدن به پرسشی مشترک است ولی مناظره در علم منطق با ویژگی اسکات و افحام خصم تعریف شده- با این حال مناظره هایی که جنبه عمومی پیدا...
 
پسران نعمت خدا به والدین هستند. هر نعمت الهی مسوولیت را به دنبال دارد. از ما سوال خواهد شد که از این نعمت چگونه استفاده کردی؟ حق آن را ادا کردی یا خیر؟ ولی وجود دختران و به دنیا آمدنشان حسنه و ثواب و نیکوکاری است. چرا؟دختران تجلی محبت الهی هستند و حس...
 
باید دقت کرد در ظرف فرهنگی سخن می گوییم که شیاطین انس و جن آنقدر این «جیفه» بد بو و «کارکرد»هایش را آرایش کرده اند که «تبادر تمدنی» انسان مسلمان شرقی از واژه «غرب» فقط و فقط «داندان های سپید» آن باشد!!! دعوا این نیست که کسی از خوبی های غرب نمی گوی...
 
خدا رحمتش کند، او سفیر ایران در همه کشورهای عربی بود... این جمله سید امین یکی از مصریهای علاقمند به مرحوم سلحشور است. سفیر فرهنگی ایران در همه کشورهای عربی. عبارت زیبایی بود از زبان جوانی مصری که هر چه می خواستم در این مقاله بنویسم را در خود خلاصه ک...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 51