صفحه شخصي حميدرضا غريب رضا
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 118167
 •  1391-04-31
تقوا در فضای مجازی 28: الف لام میم این کتاب نور است، هدایت و ذکر است و کشتی نوح است در طوفان های باور و آب حیات در برهوت اخلاق و معنویت... در بهار قرآن با عطر آیه هایش مشام فضای مجازی را مست و هوشیار خواهیم کرد انشاء الله
 
 118165
 •  1391-04-31
خوابیدن و نفس کشیدن روزه دار در ماه رمضان ثواب تسبیح دارد، تو خود بخوان از این مجمل، حدیث ثواب جهاد در فضای مجازی را در ماه رمضان ...
 
 118003
 •  1391-04-27
خدایا می دانم در ماه میهمانی ات دروازه حقیقی رحمت ات بر روی ما گرفتاران مجاز و اهالی فضای مجازی نیز گشوده خواهد شد... ارحمنا یا ارحم الراحمین
 
 114957
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی25: خدایا عاقبت امر ما را در فضای مجازی خیر قرار بده...
 
 114954
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی24: و او همراه شماست هر کجا که باشید حتی در شبکه های اجتماعی...
 
 114952
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی23: و او کسی است که در آسمان و زمین و البته در فضای مجازی نیز خداست...
 
 114950
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی22: وقتی دیدید در فضای مجازی به آیات الهی کفر می ورزند و نشانه های خدا را به سخره می گیرند، تحریم شان کنید تا موضوع دیگری را برای بحث و گفتگو انتخاب کنند.
 
 114948
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی21: شیطان در فضای مجازی به دوستانش الهام می کند تا با شما به مجادله بپردازند...
 
 114947
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی20: روزی که در اینترنت گناه نکنیم، آن روز عید است... خوشا به حال آنان که هر روزشان عید است...
 
 114945
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی19: خوشا به حال آنها که اهل تقوا بودند و در اینترنت هم روزه ماندند... هر کجای فضای مجازی هستید، پیشاپیش عیدتان مبارک...
 
 
 • تعداد رکورد ها : 115