صفحه شخصي حميدرضا غريب رضا
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
برای بار دوم سوار تاکسی شدم تا برگردم و نامه اداری را به جریان بیاندازم. جلوی ماشین کنار راننده نشستم. داشتم برای راننده تاکسی درد و دل می کردم و می گفتم چه اتفاقی افتاده که جوانی عقب ماشین سوار شد. صحبت های من را شنید. به کنایه گفت: «بله نه این که ش...
 
 62970
  •  1389-01-24
«فكر كردي هنوز زمان شاه و طاغوت است كه زور مي‌گويي و به مردم سيلي مي‌زني؟ شما به ناحق به صورت يك مومن سيلي زديد، بايد قصاص بشويد»!
 
لهجه‌اش داد مي زد خوزستاني و دزفولي است. جواب دادم: چرا. عموي من شهيد شده. اسمش هم غلامعلي بوده. غلامعلي غريب‌رضا. چطور مگر؟ لبخند كم رمقي زد و با چشم هايي كه ديگر داشت تر مي‌شد به چشم‌هايم خيره شد. حرفي نمي‌زد.
 
نکته جالب توجه این که وقتی قطار ایستاده بود و عده ای داشتند ایستگاه مترو را ترک می کردند خانمی سانتی مانتال که داشت از کنارم عبور می کرد با عصبانیت به من اشاره کرد و بلند فریاد زد:
 
انگار يك سطل آب روي سرم خالي كرده بودند. گفتم: خدا خيرت بدهد. پدر جان آخر اين نصف شبي جن از كجا به خانه شما آمده؟ آخر من را چه كار به جن؟ من كه جن گير نيستم.
 
اگر امروز به شما بگوییم اسرائیل، یهودیان و مسیحیان برای تسلط بر حج برنامه ریزی می‌کنند، پاسخ خواهید داد: محال است. امام خمینی بیش از بیست سال گذشته گفته بود: آمریکا و اسرائیل برای حاکمیّت بر حرمین برنامه ریزی می‌کنند. وقتی بر قدس سلطه پیدا کردند فریا...
 
بنده خدا فکر کرد حاج آقای غریب و بی زبانی را گیرآورده و الان وقتش رسیده است. از چشمهایش معلوم بود که می خواهد حسابی حاج آقا را تیغ بزند!! رقمی گفت که برق از سرم پرید... لبخندی زدم و جواب دادم: بنده خدا، این عمامه را روی سر من می بینی؟ می دانی برای...
 
گفتم: ببين خيالت را راحت كنم. توي جنگ حلوا پخش نمي‌كنند. شما جنگ خياباني راه انداختيد مسجد آتش زديد اين همه خسارت به اموال عمومي زديد انتظار داشتيد پيشاني شما را ببوسند و به شما گل رز هديه بدهند؟! جواب داد: مسجد لولاگر هم تقصير خود بسيجي ها بود كه ...
 
سخن بر سر سرنوشت و آخرت عده‌ زيادي از مسلمانان شيعه است كه از ايشان تقليد مي‌كردند بنابراين شايسته است بدون هيچ گونه حب و بغض، پيش داوري و فارغ از مباحث ديگر به بررسي مباني اظهار نظر جامعه مدرسين بپردازيم تا بتوانيم حجت شرعي را در اين مساله براي خود ...
 
به من گفت: بر اساس مطالبي که شما گفتيد شيعيان مسلمان هستند ولي [امام] خميني، کافر است!! جمله اش برايم خيلي سنگين بود و قلبم را زخم کرد ولي تحمل کردم و با تعجب پرسيدم چرا؟ گفت: خميني اسم خودش را آيت الله گذاشته. اين کفر است که کسي خود را نشانه خدا ب...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 40