صفحه شخصي حميدرضا غريب رضا
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
بسم الله الرحمن الرحیم حدود 5 یا 6 سال پیش بود. در جلسه افتتاحیه مرکزی حوزوی که برای آموزش های هنری تاسیس شده بود، شرکت کردم. برایم جالب بود که مجموعه ای در حوزه برای طلبه ها به شکل اختصاصی به آموزش های هنر...
 
وقتي دوست عزیز و خبرنگارمان در غزه خبر را به من رساند، از خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم، موسسه بودم و پشت رایانه نشسته بودم، بلند تکبیر گفتم بچه های موسسه پرسیدند چه خبر شده؟
 
برای بار دوم سوار تاکسی شدم تا برگردم و نامه اداری را به جریان بیاندازم. جلوی ماشین کنار راننده نشستم. داشتم برای راننده تاکسی درد و دل می کردم و می گفتم چه اتفاقی افتاده که جوانی عقب ماشین سوار شد. صحبت های من را شنید. به کنایه گفت: «بله نه این که ش...
 
 62970
  •  1389-01-24
«فكر كردي هنوز زمان شاه و طاغوت است كه زور مي‌گويي و به مردم سيلي مي‌زني؟ شما به ناحق به صورت يك مومن سيلي زديد، بايد قصاص بشويد»!
 
لهجه‌اش داد مي زد خوزستاني و دزفولي است. جواب دادم: چرا. عموي من شهيد شده. اسمش هم غلامعلي بوده. غلامعلي غريب‌رضا. چطور مگر؟ لبخند كم رمقي زد و با چشم هايي كه ديگر داشت تر مي‌شد به چشم‌هايم خيره شد. حرفي نمي‌زد.
 
نکته جالب توجه این که وقتی قطار ایستاده بود و عده ای داشتند ایستگاه مترو را ترک می کردند خانمی سانتی مانتال که داشت از کنارم عبور می کرد با عصبانیت به من اشاره کرد و بلند فریاد زد:
 
انگار يك سطل آب روي سرم خالي كرده بودند. گفتم: خدا خيرت بدهد. پدر جان آخر اين نصف شبي جن از كجا به خانه شما آمده؟ آخر من را چه كار به جن؟ من كه جن گير نيستم.
 
اگر امروز به شما بگوییم اسرائیل، یهودیان و مسیحیان برای تسلط بر حج برنامه ریزی می‌کنند، پاسخ خواهید داد: محال است. امام خمینی بیش از بیست سال گذشته گفته بود: آمریکا و اسرائیل برای حاکمیّت بر حرمین برنامه ریزی می‌کنند. وقتی بر قدس سلطه پیدا کردند فریا...
 
بنده خدا فکر کرد حاج آقای غریب و بی زبانی را گیرآورده و الان وقتش رسیده است. از چشمهایش معلوم بود که می خواهد حسابی حاج آقا را تیغ بزند!! رقمی گفت که برق از سرم پرید... لبخندی زدم و جواب دادم: بنده خدا، این عمامه را روی سر من می بینی؟ می دانی برای...
 
گفتم: ببين خيالت را راحت كنم. توي جنگ حلوا پخش نمي‌كنند. شما جنگ خياباني راه انداختيد مسجد آتش زديد اين همه خسارت به اموال عمومي زديد انتظار داشتيد پيشاني شما را ببوسند و به شما گل رز هديه بدهند؟! جواب داد: مسجد لولاگر هم تقصير خود بسيجي ها بود كه ...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 42