صفحه شخصي حميدرضا غريب رضا
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 114943
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی18: روزی خواهد آمد که کنار صفحه های اینترنتی مان روبان سیاه بگذارند... وقتی در فضای مجازی می نویسیم آن روز ناگهانی را فراموش نکنیم...
 
 114923
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی17: خدایا حقیقت برای عده ای تلخ است و برای برای فرار از آن به فضای مجازی پناه می آورند... خدایا چنانم کن که حقیقت برایم شیرین و گوارا باشد و در اینترنت هم جز به دنبال حق و نشر آن نباشم... خدایا همیشه و همه جا به حقیقت راهنماییم کن...
 
 114921
 •  1391-03-30
خدایا در شب قدر تقدیرم را این قرار بده که از مجاز به حقیقت برسم... خدایا عافیت را در فضای مجازی از تو خواهانم...
 
 114918
 •  1391-03-30
خدا در اینترنت به اندازه یک پلک به زدن هم مرا به حال خودم وامگذار...
 
 114916
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی14: ما که در اینترنت زندگی می کنیم هیچ فکر کرده ایم که فضای مجازی هم اکنون در حال شکل دهی ابدیت بی پایان زندگی ما در جهان دیگر است؟
 
 114914
 •  1391-03-30
 
 113925
 •  1391-03-03
تقوا در فضای مجازی12: مردانی هستند هیچ یک از فضاهای مجازی حتی شبکه های اجتماعی آنها را از یاد خدا و برپایی نماز و پرداخت زکات غافل نمی کند. آنها از روزی در هراسند که دل ها و دیده ها دگرگون می شود.
 
 113923
 •  1391-03-03
تقوا در فضای مجازی11: ای یار غائب از نظر حضور تو حقیقی ترین حقیقت در فضای مجازی است. می دانم که اینجا هم از احوال محبان و شیعیانت غافل نیستی...
 
 113921
 •  1391-03-03
روزی که رازهای نهفته دلها آشکار می شود، همه خواهند فهمید در فضای مجازی چه حقایقی را انجام داده ایم... خدا در مقابل دیده بندگان صالحت رسوایم مکن!
 
 113919
 •  1391-03-03
آنان که دوست دارند فحشا و منکر را در اینترنت در میان اهل ایمان اشاعه و شهرت دهند، در دنیا و آخرت عذابی دردناکی نصیبشان خواهد شد و خداوند می داند و شما نمی دانید.
 
 
 • تعداد رکورد ها : 115