صفحه شخصي حميدرضا غريب رضا
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 114950
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی22: وقتی دیدید در فضای مجازی به آیات الهی کفر می ورزند و نشانه های خدا را به سخره می گیرند، تحریم شان کنید تا موضوع دیگری را برای بحث و گفتگو انتخاب کنند.
 
 114948
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی21: شیطان در فضای مجازی به دوستانش الهام می کند تا با شما به مجادله بپردازند...
 
 114947
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی20: روزی که در اینترنت گناه نکنیم، آن روز عید است... خوشا به حال آنان که هر روزشان عید است...
 
 114945
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی19: خوشا به حال آنها که اهل تقوا بودند و در اینترنت هم روزه ماندند... هر کجای فضای مجازی هستید، پیشاپیش عیدتان مبارک...
 
 114943
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی18: روزی خواهد آمد که کنار صفحه های اینترنتی مان روبان سیاه بگذارند... وقتی در فضای مجازی می نویسیم آن روز ناگهانی را فراموش نکنیم...
 
 114923
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی17: خدایا حقیقت برای عده ای تلخ است و برای برای فرار از آن به فضای مجازی پناه می آورند... خدایا چنانم کن که حقیقت برایم شیرین و گوارا باشد و در اینترنت هم جز به دنبال حق و نشر آن نباشم... خدایا همیشه و همه جا به حقیقت راهنماییم کن...
 
 114921
 •  1391-03-30
خدایا در شب قدر تقدیرم را این قرار بده که از مجاز به حقیقت برسم... خدایا عافیت را در فضای مجازی از تو خواهانم...
 
 114918
 •  1391-03-30
خدا در اینترنت به اندازه یک پلک به زدن هم مرا به حال خودم وامگذار...
 
 114916
 •  1391-03-30
تقوا در فضای مجازی14: ما که در اینترنت زندگی می کنیم هیچ فکر کرده ایم که فضای مجازی هم اکنون در حال شکل دهی ابدیت بی پایان زندگی ما در جهان دیگر است؟
 
 114914
 •  1391-03-30
 
 
 • تعداد رکورد ها : 119