صفحه شخصي حميدرضا غريب رضا
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 113925
 •  1391-03-03
تقوا در فضای مجازی12: مردانی هستند هیچ یک از فضاهای مجازی حتی شبکه های اجتماعی آنها را از یاد خدا و برپایی نماز و پرداخت زکات غافل نمی کند. آنها از روزی در هراسند که دل ها و دیده ها دگرگون می شود.
 
 113923
 •  1391-03-03
تقوا در فضای مجازی11: ای یار غائب از نظر حضور تو حقیقی ترین حقیقت در فضای مجازی است. می دانم که اینجا هم از احوال محبان و شیعیانت غافل نیستی...
 
 113921
 •  1391-03-03
روزی که رازهای نهفته دلها آشکار می شود، همه خواهند فهمید در فضای مجازی چه حقایقی را انجام داده ایم... خدا در مقابل دیده بندگان صالحت رسوایم مکن!
 
 113919
 •  1391-03-03
آنان که دوست دارند فحشا و منکر را در اینترنت در میان اهل ایمان اشاعه و شهرت دهند، در دنیا و آخرت عذابی دردناکی نصیبشان خواهد شد و خداوند می داند و شما نمی دانید.
 
 113917
 •  1391-03-03
اینترنت تجسم مجازی و سریع دنیا است... خدایا محبت دنیا را از دلمان بیرون کن! خدایا ما را اسیر دنیا نکن!
 
 113915
 •  1391-03-03
ای برخی از کسانی که در اینترنت زندگی می کنید و می نویسید، چرا قلمتان یک بام دارد دو هوا؟
 
 113912
 •  1391-03-02
روزه دار واقعی کسی نیست که فقط دهان و چشم و زبانش روزه است، روزه دار واقعی کسی است که در اینترنت هم روزه باقی می ماند...
 
 95476
 •  1390-05-26
تقوا در فضای مجازی5: اگر انسان شیفته سنگی هم باشد، در قیامت با آن محشور خواهد شد، ببینیم در قیامت با کدام سایت اینترنتی محشور می شویم؟...
 
 95107
 •  1390-05-23
تقوا در فضای مجازی4: از برخی صفحات اینترنتی خوشتان نمی آید ولی خیرشما در آن نهفته و چه بسیارند صفحات اینترنتی که دوستشان دارید ولی جز شر برایتان حاصلی ندارند...
 
 95103
 •  1390-05-23
تقوا در فضای مجازی3: گاهی مرز میان بهشت و جهنم به اندازه یک کلیک است...
 
 
 • تعداد رکورد ها : 119