صفحه شخصي حميدرضا غريب رضا
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 174390
  •  1397-09-27
در میانه هیاهوی #بازار_تهران و #خیابان_ناصر_خسرو که تلاش کرده اند با بازسازی معماریش هنوز فضای سنّتی را آن را زنده نگه دارند، دری قدیمی با تابلویی کوچک به چشم می‌خورد: مدرسه صدر
 
واقعا بچه ها گل بودند. خیلی انرژی گرفتم. اساتید باتجربه روحانی در کنار بچه هایی نورانی، فضای زیبای هنری در عرضه مفاهیم و شخصیت های دفاع مقدس، روح زیبای علمی و تکاپوی مطالعاتی که در بچه ها موج می زد و برنامه متنوع این مدرسه نمونه دیدنی را از آموزش در ...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 2