صفحه شخصي حميدرضا غريب رضا
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • چرا نوشابه نمي خوري؟   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  


 •  pic076fa.gif - 108x192 - 9.94 kb

  بسم الله الرحمن الرحیم

  حسابی با هم رفیق شده بودیم. چند بار در مسجد پیامبر طبقه دوم مسعی با هم قرار گذاشتیم و از هر دری سخن گفتیم. مهندس بود و هم سنّ خود من. مثل بقیه مصری ها خون گرم بود و زود با هم جوشیدیم. در کارخانه ای در مصر کار می کرد. با مجموعه ای از دوستان هم سفر شده بودند. رئیس کارخانه شان هم همراهشان بود. با او هم آشنا شدم.
  می خواست نمازی را بخواند. وقتی برایم توضیح داد دیدم همان نماز جعفر طیار است که ما معتقدیم پیامبر به جعفر طیار برادر حضرت علی آموخته و ایشان روایت کرده. گفتم ما شیعیان هم به مستحب بودن این نماز اعتقاد داریم، فقط از یکی دیگر از اصحاب پیامبر روایتش به ما رسیده. خیلی برایش جالب بود.
  گفت ما بعد از نماز اذکاری را می خوانیم. دیدم همان تسبیحات حضرت زهرا(س) است. گفتم ما هم همین اذکار را می خوانیم ولی معتقدیم این تسبیحات را پیامبر(ص) به دخترشان حضرت زهرا(س) آموخته. گل از گلش شکفته بود. می گفت: ما که این قدر مشترکات داریم پس چرا با هم متحد نیستیم؟

  ***

  دعوتش کردم، آمد محل اقامت مان. غذا هم میهمان ما بود. آن سال،  برای مصرف زائران ایرانی نوشابه های زمزم را به حج می آوردند. خیلی محبوبیت پیدا کرده بود. چون خیلی از مسلمانان کوکاکولا و پپسی را که تحت لیسانس صهیونیست هاست تحریم کرده بودند و مصرف نمی کردند. آن سال ها هم هنوز در عربستان نوشابه ای تولید نمی شد. به همین خاطر خیلی برایشان جالب بود یک کشور اسلامی در برابر صهیونیست ها اقدام مستقلی انجام داده است.
  دیدم نوشابه را نمی خورد. گفتم: چرا نمی خوری؟ طعم خوبی دارد!
  نوشابه را دستش گرفت و گفت: ببین، روی این نوشابه نوشته ساخت تهران. خیلی برای من ارزشمند است. می خواهم با خودم مصر ببرم.
  از سر میز بلند شدم، رفتم نوشابه دیگری برایش آوردم و گفتم: حالا بخور، این را هم یادگاری ببر مصر.

  ***

  سال های بعد، عربستان ورود نوشابه زمزم را ممنوع کرد. دیده بود باعث محبوبیت ایران می شود. بهانه آن ها هم این بود که اسم زمزم مخصوص چاه زمزم کنار کعبه است. نباید به چیز دیگری اختصاص داده شود!!