حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی
حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی

فیزیک کوانتوم و باورهای دینی

2023-06-18 رابطه علم و دین: بررسی مباحث فیزیک کوانتوم و باور دینی
فیزیک کوانتوم و باورهای دینی

از دو دهه گذشته، مباحث مربوط به الاهیات متاثر از طرح برخی دیدگاه‌های فیزیک کوانتوم در فضای فکری و اعتقادی…

2023-06-17 برخورد عمیق و فیلسوفانۀ استاد مطهری با علم جدید
فیزیک کوانتوم و باورهای دینی

نویسنده: مهدی گلشنی منبع مقاله: نامه علم و دین 17-20، پاییز 81 تا تابستان 82، مقدمه علم جدید در حدود…

2023-06-17 “فیزیک کوآنتوم و باورهای دینی“ در جلسه گروه علمی فلسفه دین+خلاصه بحث
فیزیک کوانتوم و باورهای دینی

یکصد و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “فیزیک کوآنتوم و باورهای دینی“ با ارائه “حجت الاسلام دکتر…

2023-06-17 باور دینی، ژن، و فیزیک کوانتوم
فیزیک کوانتوم و باورهای دینی

نویسندگان صفیه صوفیان : استادیار، دکترای تخصصی بیوفیزیک، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، اراک معصومه صوفیان: دانشیار، متخصص بیماری‌های عفونی…

2023-06-17 خداباوری و جهان شناخت فیزیکی
فیزیک کوانتوم و باورهای دینی

نویسنده:  ویلیام کریگ    مترجم: انشاءالله رحمتی منبع: ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت اسفند 1388 شماره 12 (پیاپی 48 )…

2023-06-17 واکاوی پیدایش عالم از نگاه هاوکینگ بر اساس مبانی ملاصدرا
فیزیک کوانتوم و باورهای دینی

نویسندگان اعظم صالحی رزوه: دانشجوی دکتری˛ گروه الهیات˛ واحد نجف آباد˛ دانشگاه آزاد اسلامی˛ نجف آباد، ایران محسن فهیم:  استادیار…

2023-06-17 رابطه علم و دین از دیدگاه فیزیک‌دانان کلاسیک غربی
فیزیک کوانتوم و باورهای دینی

نویسنده: زهرا باقری دکتری فیزیک دکتر سیدمهدی گلشنی، استاد تمام رشته فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف کتابی تألیف کرده‌اند به…

2023-06-17 دیدگاه هاوکینگ از مسئله آغاز آفرینش
فیزیک کوانتوم و باورهای دینی

نام نویسنده: دکتر احمد گلدار. نشریه معارف 102 درآمد گفت و گو در موضوع خدا و جهان آفرینش همواره مورد…