حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی
حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی

آخرین نوشته ها

نوآوری در فرهنگ سازی دینی بدعت نیست… هیچ کدام از فضائل بیان شده در زیارت امام خمینی(ره) غلو نیست…

۱۴۰۰-۰۶-۰۷ نقد و نظر
نوآوری در فرهنگ سازی دینی بدعت نیست… هیچ کدام از فضائل بیان شده در زیارت امام خمینی(ره) غلو نیست…

 

هیچ کدام از فضائل بیان شده

در زیارت امام خمینی(ره) غلو نیست…

✅نوآوری در فرهنگ سازی دینی بدعت نیست…
هیچ کدام از فضائل بیان شده در زیارت امام خمینی(ره) غلو نیست…

🖊غریب رضا

🔵زیارت قبور مومنان و صالحین و علمای ربانی مستحب است.

🔴انسانهای راستگو و مورد اطمینان به شکل متواتر گرفتن حاجات خود در توسل به قبور علمای ربانی را بیان کرده اند.

🔶زیارت نامه خواندن مخصوص زیارت قبور ائمه معصومین نیست بلکه اگر در حین زیارت قبور مومنان صالح عباراتی بیان شود که فضائل آنان بیان شود، برای آنان سلام و صلوات و فاتحه نثار شود و این زیارت خواندن موجب ذکر و یاد مرگ و قیامت یا الگو گیری از فضائل آن شخص شود، خواندن چنین زیارت نامه ای هم مستحب خواهد بود.

🔷تمامی فضائل ذکر شده در زیارت امام خمینی بر اساس مجاهدتها و سیره عملی ایشان بیان شده و مطابق با واقع است و هیچ کدام غلو نیست.

⚫️هیچ کس ادعا نکرده است این زیارت نامه از طرف معصومین صادر شده است تا بدعت باشد.

✳️ابداع روش های نو برای تحقق عینی یک مفهوم کلی دینی نوآوری فرهنگی و دینی است نه بدعت. تفاوت زیادی بین ابداع دینی و بدعت در دین است.

 

یک دیدگاه بنویسید