حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی
حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی

آخرین نوشته ها

جشنواره عمار با نمایش آثارش در کشورهای محور مقاومت گام موثری در زمینه صدور انقلاب برداشته است

2024-03-07 مصاحبه ها
جشنواره عمار با نمایش آثارش در کشورهای محور مقاومت گام موثری در زمینه صدور انقلاب برداشته است
مدیر موسسه فرهنگی گفتگوی دینی گفت: جشنواره عمار در زمینه مقاومت و مدافعان حرم توفیق‌های خوبی به دست آورده ولی نیازمند به یک جهش روشی و تحول در نگاه به مخاطب هستیم.
یک دیدگاه بنویسید