حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی
حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی

تقدیرها

2021-07-21 خدايا به خاطر آنچه درباره ام می گویند، بازخواستم نکن!
تقدیرها

خدايا به خاطر آنچه درباره ام می گویند، بازخواستم نکن! پاسخ به یادداشت آقای محمد صادق شهبازی با عنوان «پیشگام…

2021-07-21 پیشگام نهضت مردمی جهان اسلام و مبلغ بین‌الملل
تقدیرها

پیشگام نهضت مردمی جهان اسلام و مبلغ بین‌الملل نویسنده: محمدصادق شهبازی اشاره: این مطلب مجموعه‌ٔ نکاتی بود که برای ارائه…