حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی
حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی

آخرین نوشته ها

خدايا به خاطر آنچه درباره ام می گویند، بازخواستم نکن!

2021-07-21 تقدیرها
خدايا به خاطر آنچه درباره ام می گویند، بازخواستم نکن!

خدايا به خاطر آنچه درباره ام می گویند، بازخواستم نکن!

پاسخ به یادداشت آقای محمد صادق شهبازی با عنوان «پیشگام نهضت مردمی جهان اسلام و مبلغ بین‌الملل»

آنچه صادق عزیز در این مقاله نوشته نمونه آشکار «کم من ثناء جمیل لست أهلا له نشرته» است. تعبیرات این مقاله شایسته بزرگانی است که عمری را در علم و تبلیغ و جهاد و اجتهاد صرف کرده اند، نه بنده که همیشه دنباله رو و شاگرد این عزیزان بوده ام.

دیشب در منزل آقا مجتبی شوهر خواهرم بودم که به من خبر داد. مقاله را از اینترنت بازکرد و نشانم داد. واقعا جا خوردم. قبلا مقاله را ندیده بودم. گفتم: آخر چرا به خودم نگفت؟

آنچه صادق عزیز در این مقاله نوشته نمونه آشکار «کم من ثناء جمیل لست أهلا له نشرته» است. تعبیرات این مقاله شایسته بزرگانی است که عمری را در علم و تبلیغ و جهاد و اجتهاد صرف کرده اند، نه بنده که همیشه دنباله رو و شاگرد این عزیزان بوده ام.

برخی از آنچه ایشان نوشته، فضل خداوند مهربان و توفیقاتی است که اگر لطفش نبود یقینا به آنها دست پیدا نمی کردم و بسیاری دیگر، آرمانها و اهداف بلندی است که فرسنگ ها با آن فاصله دارم.

شهبازی تحلیل گر صادقی است که به حمد الهی در جریان سازی و گسترش گفتمان عدالت خواهی به ویژه در بدنه دانشجویی موفق بوده. تلاش ارزشمند ایشان در این راستا، باعث شده در این مقاله اهداف و قله های بلندی را ترسیم کند که طلبه ی نوپایی مثل من، باید برای رسیدن به آن کوشش شبانه روزی کند.

ای کاش قلم ارزشمند و تحلیلگرش به موضوعات مهمتر دیگری می پرداخت.

در پایان هیچ حاشیه ای ندارم بر این نگاشته جز دعایی که از پیامبر به نقل امیرمومنان علی علیه السلام در نهج البلاغه آمده:

خدایا مرا از آنچه می پندارند بهتر قرار بده

و آنچه را که نمی دانند از من ببخشای

و به خاطر آنچه درباره ام می گویند، بازخواستم نکن

به رحمت گسترده ات ای مهربانترین مهربانان

مطلب مرتبط:

پیشگام نهضت مردمی جهان اسلام و مبلغ بین‌الملل

2 دیدگاه
یک دیدگاه بنویسید