حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی
حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی

آخرین نوشته ها

نشانه‌های عمق و کیفیت «مشارکت سیاسی» و «رشد یافتگی ملی»  در انتخابات 1402

2024-02-28 مقالات
نشانه‌های عمق و کیفیت «مشارکت سیاسی» و «رشد یافتگی ملی»  در انتخابات 1402

بسم الله الرحمن الرحیم

نشانه‌های عمق و کیفیت «مشارکت سیاسی» و «رشد یافتگی ملی»  در انتخابات 1402

نویسنده: حمیدرضا غریب رضا

توصیف میدان رقابت‌های سیاسی امسال در دو انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نشان از این دارد که دست آوردها و پیشرفت قابل توجهی در فرآیند مشارکت مردمی داشته‌ایم و با عبور از بسیاری از تابوها و جریان‌ها و مطالبات به حق و منصفانه مردم، پدیده ارزشمند «رشد یافتگی سیاسی ملی» در این برهه توسعه یافته است. همین شاخصه باعث شده گفتمان و ادبیات نامزدهای انتخابی همچنین مجریان و ناظران انتخابات تحول مثبت پیدا کند. امیدواریم این تحول، به شکل گیری مجلس کارآمدتر برای حل مشکلات کشور و مردم منجر گردد.

در ذیل به بیان مختصر برخی از این نشانه‌ها خواهیم پرداخت:

 • فراگیر شدن مطالبه گری به عنوان ویژگی سیاسی مردم ایران در این مقطع تاریخی و تبدیل شدن عدالتخواهی به گفتمان غالب حتی در بین نامزدها و نزدیک شدن به گفتمان گام دوم انقلاب
 • جوان گرایی در بین نامزدها و مشارکت جدی رویش‌ها و نسل‌های جدید انقلاب و ایجاد جریان‌ها و ائتلاف‌های جدید در میان نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی. این شاخصه در بین نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری کم نظیر بوده است.
 • فاصله گرفتن از خطوط التقاطی و بازگشت به شعارهای اصیل دینی و انقلابی و آرمان‌های امام و رهبر انقلاب در ادبیات نامزدهای انتخابات
 • ارزیابی عملکرد نمایندگان سابق بر اساس معیار شفافیت در مجلس اعم از آراء، عملکرد و دیدگاه‌ها به مقتضای احکام شرعی و قانونی نیابت و وکالت از ملت
 • پیشرفت ادبیات رقابت سیاسی از نقد آقازادگی به مبارزه با پدرخواندگی سیاسی 
 • شکسته شدن انحصارگرایی سیاسی و خروج فضای رقابتی از دوگانه‌های سنتی چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و گرایش به سمت کارآمد گزینی
 • مطالبه گری از نامزدهای انتخابات درباره منابع هزینه های تبلیغات و تقبیح و انتقاد شدید مردمی از کاندیداهای پرخرج و اسرافگر در تبلیغات
 • دقیق تر شدن عملکرد شورای نگهبان در دو بعد عدم توجه به مصلحت نگری نسبت به شخصیت‌ها و جریان‌های و رعایت مرّ قانون درباره آنان همچنین دقیق تر شدن عملکرد شورای نگهبان در توجه به شکایات کاندیداها
 • مطالبه گری عمومی برای چارچوب دار بودن وعده‌های نامزدها و نپذیرفتن وعده‌های خارج از چارچوب صلاحیت و اختیارات نمایندگان مجلس
 • توجه کمتر به لیست‌های انتخاباتی و اولویت دادن مردم به تحقیق و مطالعه و مشورت درباره عملکرد، دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی
 • فاصله گرفتن ذوق سیاسی عمومی از قومیت و قبیله و مذهب گرایی
 • تحول کمی و کیفی در عملکرد رسانه ملی در ایجاد فرصت برابر برای تبلیغات و مناظرات انتخاباتی

 

 

یک دیدگاه بنویسید