حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی
حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی

آخرین نوشته ها

آیا نسبت دادن طهارت معنوی به غیر معصوم جایز است؟ آیا این مساله غلو در حق غیرمعصوم نیست؟

2021-09-01 نقد و نظر
آیا نسبت دادن طهارت معنوی به غیر معصوم جایز است؟ آیا این مساله غلو در حق غیرمعصوم نیست؟

متن زیر اشکالی است که از طرف شخصی در فضای مجازی درباره زیارت نامه امام خمینی (ره) مطرح شده است. متن کامل اشکال در اینجا آورده شده سپس در بخش نقد و نظر به پاسخ اشکال پرداخته‌ایم:

اشکال وارده :

السلام علیك يا سليل رسول الله!
و ذرية وصيك!
السلام عليك يا روح الله!
الامام الخميني!
و علي ولديك الطاهرين!!!!!!!!
مصطفي الشهيد المدفون بارض الغريب!!!
و احمد المدفون في جوارك!!!
والسلام علي الشهداء الذين بذلوا مهجهم دونك!!!!!!!

زیارتنامه جعلی برای بنیانگذار انقلاب.
دقت کنید در عبارات..هرکدام شبیه یا عین عبارات مختلف زیارتنامه های ماثوره (رسیده از طریق معصوم)اهل بیت علیهم السلام است.
عبارت ولدیک الطاهرین اشاره به کدام طهارت دارد جالب توجه است.آنچه که ما می دانیم این است که طهارت انبیاء و اهل بیت علیهم السلام ثابت است به دلیل نص صریح قرآن والا پدربزرگ بنده نیز در وقت قضای حاجت طهارت می گرفتند و آن مرحوم را با غسل و کفن دفن کردیم و آیا این کفایت می کند برای طهارت یا خیر؟ آیا به قول اشخاص غیرمعصوم می توان به طهارت باطنی کسی حکم کرد؟ در فقه شیعه اگر کسی مبرا از گناه باشد هرگز معصوم نمی شود و بلکه عادل است…و عصمت اصلا اکتسابی نیست.نمی دانم اگر پسران امام طاهر بودند پس لابد خودشان طهر مطهر بودند.اگر کمی صبر کنیم چه بسا جواب تحدی قرآن کریم نیز از زبان یک مداح بیرون بیاید و سوره ای یا آیه ای بالاخره بعد از هزار و چهارصد سال ساخته شود.حالا می فهمم انقلاب ما انفجار نور بود یعنی چه.
یعنی هر امری که در امت های پیشین و زمان ها و قرون و اعصار دیگر ممکن نبوده در این کشور شدنی خواهد شد.
خدا عاقبتمان را ختم به خیر کند.

نقد و نظر :

به تفاوت بسیار مقام طهارت و مطهّر بودن توجه کنیم.

طهارت باطن تقوا و اعمال صالحه است و رجس باطن گناهان و فسق . اگر شخص با تقوایی بود شهادت به طهارتش هیچ اشکالی ندارد.

عصمت مقام بسیار بالاتری از طهارت است
در آیه تطهیر اهل بیت مطّهر نامیده شدند. یعنی توسط خود خداوند از بدیها پاک شده اند. این مقام مخصوص انسانهای برگزیده و معصوم است و تطهیر فعل الهی است نسبت به این معصومین.
ولی طهارت که باطن اعمال صالح است با اعمال اختیاری برای همه انسانها قابل اکتساب است.

در عرف جامعه هم وقتی انسان با تقوایی را ببینیم می گوییم انسان پاکی است که حرف صحیحی است و غلو نیست.

مقام تطهیر الهی برای معصومین علیهم السلام قطعا ثابت است و شکی در آن نیست ولی نسبت دادن مقام مطهّرین به غیر معصوم نیاز به علم قطعی است که از طریق متن دینی معتبر باید حاصل شود. مثلا درباره حضرت سلمان فارسی با توجه به متون معتبر که مقامات عالیه معنوی ایشان را معصومین بیان کرده اند، بزرگان در تفسیر روایات اهل بیت(ع) فرموده اند که حضرت سلمان تالی تلو معصوم هست. چنین مواردی بسیار اندک است و اوحدی اولیاء الهی به چنین مقامی می‌رسند و اجازه نداریم به راحتی فردی را در این درجه معرفی کنیم مگر اینکه از طریق خود معصومان این مطلب درباره او بیان شده باشد.

یک دیدگاه بنویسید