حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی
حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی

آخرین نوشته ها

مقاومت مستضعفان جهان؛ تنها راه تحقق صلح واقعی ….

2023-05-11 فیلم
مقاومت مستضعفان جهان؛ تنها راه تحقق صلح واقعی ….

شکی نیست که تا قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی در مقابل خود رقیب قدرتمندی را نبینند، به ملّت‌های مستضعف اجازه بهره برداری از حقوق انسانی خود را نخواهند داد.

این قدرت‌ها با سوء استفاده از رسانه و شبکه‌های عامل‌شان، خود را در ظاهر نجات دهندگان انسان و پیامبران مدرن مفاهیم انسانی، حقوق بشر و فرهنگ تکثرگرایی معرفی می‌کنند ولی در عمل مستضعفان جهان را در جنگ، اشغالگری، تحریم، غارت منابع طبیعی، جنگ اقتصادی و … در زیر چکمه‌های استعمار نو له می‌کنند.

مقاومت تنها راه تولید قدرت جهانی، در نتیجه تغییر موازنه قوا به سود منافع ملی و جهان انسانی است. برای زیست انسانی و رسیدن به حقوق بشر در جهان راهی جز ساخت قدرت‌های به هم پیوسته جهانی علیه نظام سلطه باقی نمانده است.

«مقاومت مستضعفان جهان؛ تنها راه تحقق صلح واقعی» است.

پیوند دریافت فیلم

 

یک دیدگاه بنویسید